ILIRSKA BISTRICA

ILIRSKA BISTRICA

16.11.2017

15:30
nakup_vstopnic

17:15
nakup_vstopnic

19:00
nakup_vstopnic

Žaga_8_970x414

21:00
nakup_vstopnic

DVORANA

Ime dvorane: Dom na Vidmu
Lokacija: Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica
Število sedežev: 255
Število sedežev parter: 255
Število sedežev balkon: /
Dostop za invalide: /

dvorane_ilirska_bistrica